imieniny: Róża, Apolinary, Filip

  • Strona główna
  • Aktualności
  • Burmistrz
  • Rada Miejska
  • Kontakt
logo BIP
09.04.2014
XX Ogólnopolski Bieg im. Alojzego Graja

REGULAMIN XX BIEGU ULICZNEGO im. ALOJZEGO GRAJA

ŁOBŻENICA, 18 maja 2014 r.

DYSTANS - 10 km

 

1. CEL:

popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, aktywnego wypoczynku oraz zdrowego stylu życia,

upamiętnienie postaci Alojzego Graja – sportowca i olimpijczyka z Ziemi Łobżenickiej,

promocja Gminy Łobżenica,

realizacja Kalendarza Imprez Polskiego Stowarzyszenia Biegów,

uczczenie 700-lecia nadania praw miejskich Łobżenicy

 

2. ORGANIZATOR :

GŁÓWNY:

Urząd Miejski Gminy Łobżenica,

Dyrektor Biegu: Justyna Główczewska tel. 67 286 81 22, email: promocja@lobzenica.pl

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy.

Starostwo Powiatowe w Pile,

Związek Gmin „Krajna” w Złotowie,

Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Łobżenicy,

Komenda Powiatowa Policji w Pile,

Posterunek Policji w Łobżenicy,

Szkoły podstawowe z terenu gminy

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łobżenicy,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy,

 

3. PATRONAT MEDIALNY:

redakcja „Panorama Łobżenicy”

redakcja „Tygodnika Nowego”,

redakcja tygodnika „Aktualności Lokalne”,

redakcja „Faktów Pilskich”,

Radio Koszalin,

Radio Merkury Oddział Piła.

 

4. TERMIN I MIEJSCE :

18 maja 2014 r. niedziela, bieg główny 10 km godzina 16°°

biegi dziecięco-młodzieżowe od 14.30

bieg dla wszystkich "Biegaj z nami" 1km - 17.30

Biuro zawodów będzie mieściło się na Placu Zwycięstwa w Łobżenicy.

5. TRASA BIEGU GŁÓWNEGO :

Trasa Plac Zwycięstwa, 1 Maja, Mickiewicza, droga prowadząca przez wieś Rataje, Górkę Klasztorną, ulica Ks. L. Raczkowskiego, ulica Złotowska , Plac Zwycięstwa - 2 pętle

Mapę trasy stanowi załącznik nr 1

Bieg odbywa się po nawierzchni asfaltowej

Na trasie znajduje się punkt z wodą na 3,5 km, 7 km

Trasa biegu oznaczona będzie co kilometr

Limit czasu na pokonanie trasy 1,5 godziny

6. POMIAR CZASU:

Organizator zapewnia pomiar elektroniczny w biegu głównym

Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma Inessport za pomocą chipów mocowanych do butów

Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika

Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.

Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.

 

 

7. NAGRODY:

Bieg główny

zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III w kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody pieniężne lub rzeczowe oraz pamiątkowe puchary,

miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody pieniężne, medale

 

o Klasyfikacja wiekowa

 

Mężczyźni :                    Rocznik:                        Kobiety:

M16 16-29                      1998-85                         K16 16-29

M30 30-39                      1984-75                         K30 30-39

M40 40-49                      1974-65                         K40 40-49

M50 50 i więcej              1964 i starsi                   K 50 i więcej

 

najstarszy uczestnik oraz najlepszy z Gminy Łobżenica otrzymają nagrody rzeczowe.

 

medale, nagrody rzeczowe dla najlepszych z powiatu pilskiego w ramach powiatowego cyklu "Biegaj z nami"  (szczegółowe informacje na www.powiat.pila.pl)

 

zawodnicy na miejscach 1-300 otrzymają pamiątkowy medal

Zwycięzcy biegu w kategorii OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych

Biegi dziecięco-młodzieżowe

zdobywcy miejsc I – III otrzymują medale, nagrody rzeczowe,

"Biegaj z nami"

ukończenie biegu uprawnia do udziału w losowaniu nagród

 

 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:

prawo startu w biegu głównym mają wszyscy chętni, którzy mają ukończone 16 lat i potwierdzą swój udział w sekretariacie zawodów (warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego legitymującego się dokumentem ze zdjęciem

w momencie weryfikacji zawodnika w sekretariacie zawodów lub posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegu, podpisanego przez rodzica lub opiekuna wraz z numerem PESEL))

prawo startu w biegach towarzyszących mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgłoszeni przez szkołę, lub indywidualnie.

Start w biegu głównym wyklucza udział w biegach towarzyszących, ale nie w biegu „BIEGAJ Z NAMI”

 

przedłożenie ważnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do biegu,

udokumentowanie przynależności do właściwej grupy wiekowej,

dokonanie opłaty startowej – wpisowego określone w regulaminie (dotyczy biegu głównego)

 

w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów

numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu

 

9. ZGŁOSZENIA:

zgłoszeń do biegu głównego można dokonywać elektronicznie na www.zapisy.inessport.pl

do dnia 15 maja

osobiście w biurze zawodów w dniu startu (bieg główny opłata startowa 30 zł)

udział w biegach dziecięco-młodzieżowych należy zgłaszać do 12 maja pisemnie na adres Urząd Miejski Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica lub elektronicznie promocja@lobzenica.pl

start w biegu masowym "Biegaj z Nami" poprzez pobranie kuponu z numerem w dniu 18 maja

do godz. 15.30

 

10. SPRAWY FINANSOWE:

koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,

koszty osobowe ponoszą sami uczestnicy lub jednostki delegujące,

od zgłaszających się do biegu głównego pobierana będzie opłata startowa

o do 15 maja 20 zł (decyduje data wpływu)

o w dniu 18 maja 30 zł

 

prawo do 50% zniżki opłaty startowej mają: młodzież szkolna, akademicka, żołnierze, emeryci.

w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują ciepły posiłek, zimny napój, wodę na trasie, elektroniczny pomiar czasu

 

Dane do przelewu:

 

Gmina Łobżenica ul. Sikorskiego 7

89-310 Łobżenica

nr konta bankowego: 22893800060000139720000015

z dopiskiem

startowe XX Bieg A.Graja , Imię i nazwisko zawodnika i data urodzenia

 

11. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 

Zaplecze techniczne (szatnie, toalety dla uczestników biegów, umywalki, natryski) Hala Sportowa ul. Złotowska 14 , Centrum Profilaktyki i Aktywizacji Społecznej Park Miejski w Łobżenicy, Urząd Miejski Gminy Łobżenica ul. Sikorskiego 7 (około 100 m od Placu Zwycięstwa)

Parkingi będą znajdowały się na Targowisku i przy Urzędzie Miejskim

Zabezpieczenie medyczne na mecie oraz karetka pogotowia na trasie

Organizatorzy nie zapewniają noclegów, jednakże dla osób chcących skorzystać z dłuższego pobytu proponujemy miejsca noclegowe w Restauracji „Podkowa” w Łobżenicy, ul. Sienkiewicza 5, tel. 67 286 02 01, 661 111 575 lub w Domu Pielgrzyma znajdującym się w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej (2,5 km od miejsca startu biegu), tel. 67 286 08 48

Program zawodów:

 

Biegi dziecięco - młodzieżowe

1330 -1430 zapisy do biegów dziecięco-młodzieżowych- sekretariat zawodów ,

1330 -1540 – odbiór numerów startowych i zapisy do biegu głównego – sekretariat zawodów/ po tej godzinie zapisy nie będą przyjmowane/

14.35 - start do biegu na 750 metrów dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

 

- rocznik 2001 i młodsi ( dwa biegi )

- trasa Plac Zwycięstwa, 1 Maja, Mickiewicza, Sobieskiego, Sikorskiego,

Złotowska, Plac Zwycięstwa ( załącznik 2)

15 00 - start do biegu na 1000 metrów dziewcząt i chłopców gimnazjów

 

- rocznik 1998 – 2000 ( dwa biegi )

trasa Plac Zwycięstwa, 1 Maja, Plac Wolności, Powstańców, Sportowa, Sikorskiego, Złotowska , Plac Zwycięstwa (załącznik 3)

15.25 - start do biegu na 1200 m dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych

 

/ rocznik 1997 i starsi – jeden bieg wspólny /

trasa Plac Zwycięstwa, 1 Maja, Plac Wolności, Wyrzyska, Olszowa, Sportowa, Sikorskiego, Złotowska , Plac Zwycięstwa (załącznik 4)

1550 - uroczyste otwarcie zawodów,

1600 - start do biegu na 10 km

Bieg dla wszystkich

17.30 - bieg pod nazwą "BIEGAJ Z NAMI"- 1 km (trasa załącznik 2)

18.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, losowanie, zakończenie zawodów – Plac  Zwycięstwa

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

zawody odbędą się bez względu na pogodę,

organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i rzeczy zagubione podczas zawodów,

każdy startujący w biegu głównym musi posiadać numer startowy,

podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem, a zawodnikiem,

pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania

wszyscy uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów

ochrona wizerunku – uczestnicy biegów dziecięco – młodzieżowych oraz Biegu im. Alojzego Graja wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu

w sprawach mogących wyłonić się przed i w trakcie imprezy, a nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzygają Sędzia Główny i Dyrektor Biegu,

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

 

 

ORGANIZATORZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Justyna Główczewska

wyślij link znajomemuwydrukuj
sierpien
23
« Sierpień, 2014 »
PnWtŚrCzPtSoN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Które działanie zrealizowane przy unijnym dofinansowaniu było najistotniejsze i najpotrzebniejsze dla mieszkańców gminy Łobżenica
do góry
  • on line:
  • licznik odwiedzin: 58604